Akselerator

Akselerer ditt lederskap og din virksomhet

Akselerator - en arena der ambisiøse ledere og eiere i vekstbransjer samles for å dele kunnskap, sparre og bidra til hverandres vekst

Hva er dine dilemmaer?

Vi mener at alle ledere skal ha mulighet til objektiv støtte. Støtte som gjør det mulig å overkomme dilemmaer som oppleves som vanskelige. Vi ønsker å bli kjent med ledere og eiere som tror at strukturerte nettverk skaper personlig og forretnings-messig utvikling. Med dette som utgangspunkt, har vi nå utviklet EGN Akselerator.

Utbytte av å delta

 • Forretningsmessig utvikling
 • Ledermessig utvikling
 • Personlig utvikling

Gruppens profil

For å sikre kunnskapsdeling på et høyt og relevant nivå, setter EGN sammen en gruppe som representerer virksomheter som er homogene i forhold til størrelse og kompleksitet, men som sikrer diversitet og bredde i sektorer og bransjer.

 

Vi tar utgangspunkt i disse kriterier:

 

 • Du er en aktiv eier og har rollen som daglig leder
 • Selskaper du leder har høye vekstambisjoner
 • Du ønsker å utvikle ditt lederskap
 • Du forstår at deling av erfaring er et godt utgangspunkt for personlig utvikling
  og vekst

Årsløpet

 • 8 nettverkssamlinger
 • 4 Personlige 1:1 sparringer
 • Inspirerende innlegg

Hvorfor - Hvordan

Relasjon

Deltagernes relasjoner i gruppen skaper relevante og presise samtaler og bidrar til videreutvikling av eget lederskap og egen forretning. Alle deltagere vet at de omgås ambisiøse, nysgjerrige mennesker som er villig til å dele, involvere og bidra. Relasjonene bygges med utgangspunkt i at alle deltagerne er ydmyke for at samspillet med likemenn er nødvendig for egen fremdrift og utvikling.

Presisjon

Presisjon sikres gjennom at temautvalg, og at dilemmaer gjennomgås for å skape felles forankring og forståelse. Presisjon innebærer at alle deltagerne i nettverket forstår omfanget og at utfordringsbildet er formulert på en nyansert måte. God presisjon i problemstillingen gir deltagerne mulighet til å bruke egne erfaringer, men også å høste læring selv.

Relevans

Relevans handler om gruppens valg av tema og kontekst for temaene, men også om gruppe-sammensetning; Gruppen skal balanseres med ulik deltagerbakgrunn, men med felles ambisjoner og grunnholdninger. Fasilitator har som oppgave å sikre høy grad av involvering. Målet er å utnytte deltagernes kompetanse og sikre kunnskapsdeling. Andres refleksjoner utfordrer egen overbevisning og gir flere relevante løsninger.

Rammeverket

Fundamentet for gruppene er de virkemidlene som gir gode relasjoner, høy relevans og maksimal presisjon. Det handler om hvordan gruppene fasiliteres, hvilke normer gruppen skaper og kjøreregler for gjennomføring av samlingene. Det må jobbes for å skape en åpen og tillitsfull arena for diskusjon av utfordringer deltakerne opplever som mest relevante. Vi i EGN er veldig klar på hvor avgjørende dette rammeverket er for gjennomføringen av enkeltsamlingene og sikring av høyt deltagerutbytte.

1. KONTAKTINFORMASJON

Kreves

Sender skjema ...

Det oppstod en feil i serveren.

Skjema mottatt.

Kreves

Kreves

Kreves

Kreves

Kreves

Kreves

Kreves

Kreves

Kreves

2. HVOR HØRTE DU OM EGN?

Bli med i vårt globale nettverk.
Søk om medlemskap i dag

EXECUTIVES GLOBAL NETWORK AS

 

Sandakerveien 114B

0484 Oslo

Norge

 

Telefon: +47 22 44 00 80

Epost: info@egn.no

Følg oss på sosiale medier for aller siste nytt og informasjon

om kommende eventer.